NHẬP UID VÀ CHỌN SỐ TAB VÀ LIMIT / TAB ĐỂ BẮT ĐẦUThoát

GIỚI THIỆU

Code PHP kết hợp API facebook, tự động tạo nick facebook và đi theo dõi theo UID cài đặt.
Chỉnh sửa vả bổ xung bởi Ngô Thế Hùng , web sub AutuSub.Uphero.Com